Paleta proizvoda za sve potrebe

 

image
Solarni kolektori

Solarni spremnici


Automatika za upravljanje

 


Solarni i drugi setovi


Solarni pribor i oprema


Solarni paketi

 

 

 

Pločasti kolektori RA

 

 

Opis proizvoda

Solarni kolektori RA su iz kategorije ravnih pločastih kolektora koji su univerzalno odlično učinkoviti i

primjenjivi u svim klimatskim područjima.

Solarni kolektor RA 2,12 m2

Solarni kolektor RA 2,28 m2

Solarni kolektor RA 2,78 m2

 

MODEL
Jedinica
RA M 2,12
RA L 2,28
RA XL 2,78
Visina
mm
1740
1892
2310
Širina
mm
1220
1204
1204
Dubina
mm
88
99
99
Težina
kg
36
41
49
Kapacitet fluida
l
2,61
1,49
1,64
Radni tlak
bar
9
9
9
Materijal absorbera
Al / black
Cu / blue sel.
Cu / blue. sel.
Debljina stakla
mm
4
4
4
Ukupna površina kolektora
m2
2,12
2,28
2,78
Površina djelovanja absorbera
m2
1,97
2,16
2,54
Max. temperatura
°C
180
180
180
Tip
ravni pločasti
ravni pločasti
ravni pločasti
AKCIJSKA CIJENA DO 20.12.14.
1.890,00 kn
nema na zalihi
nije na akciji

 

povratak na vrh stranice

 
 

Vakuumski kolektori Heat Pipe

 

Opis proizvoda

Visoko učinkoviti vakuumski cijevni kolektor sistema "Heat Pipe"

Vakuumske cijevi s dvojnom stjenkom, proizvedena od bor silicij stakla.

Absorber: visoko kvalitetna prevlaka od Al- N / Al

Izolacija od kamene vune debljine 50 mm

Garancija: 10 godina

Dolazi u kompletu sa inox nosačima za kosi ili ravni krov.

Registar od 22 i 30 cijevi.

 

MODEL 
Jedinica
22
30
Broj vakuumskih cijevi
22
30
Visina
mm
1990
1990
Širina
mm
1816
2456
Dubina
mm
186
186
Težina
kg
82
110
Kapacitet vode
l
1,26
1,77
Maksimalni tlak
bar
6
6
Ukupna površina kolekotra bruto
m2
3,61
4,89
Površina djelovanja absorbera
m2
2,64
3,60
Dimenzija cijevi
mm
58/47 - 1800
58/47- 1800
Debljina stakla
mm
1,6
1,6
Izolacija - kamena vuna
mm
50
50
Absorpcija
%
93
93
Emisija
%
do 10
do 10
Max. temperatura
°C
250
250
Tip
Heat Pipe
Heat Pipe


povratak na vrh stranice

 
 

Ugradbeni kolektori ÖKO TECH


 
 

Opis proizvoda

Solarni kolektori okoTech izrađeni su iz jednog dijela u rasponu od 6 m2 do 24m2 a namjenjeni su za ugradnju u krov na zid i sl. Prednost ovih kolektora je da prilikom montaže na novom objektu ili kod rekonstrukcije krovišta za površinu u kojoj su ugrađeni kolektori nije potreban pokrov (crijep, paneli i sl.). Nepropusnost je osigurana aluminijskim opšavom slično kao i kod krovnih prozora. Više informacija na www.solarkollektoren.at.

 

TIP
VISINA / mm
ŠIRINA / mm
POVRŠINA / m2
GS
2050
3100
6,3
GS
2050
4110
8,4
GS
2050
5130
10,5
GS
2050
6150
12,6
GS
2050
7170
14,7
GS
2330
3100
7,2
GS
2330
4110
9,6
GS
2330
5130
12,0
GS
2330
6150
14,3
GS
2330
7170
16,7

 

povratak na vrh stranice

 
 

Solarni spremnik topline DUO
- topla sanitarna voda

- dva izmjenjivača

 

 

NAMJENA PROIZVODA:

Solarni spremnik topline DUO koristi se za zagrijavanje potrošne tople vode sunčevom energijom i drugim izvorima topline. Koristi se u domaćinstvima, turizmu, vikendicama, poslovnim objektima, kampovima, školama, vrtićima gdje god je dnevna potreba za toplom sanitarnom vodom.  Sanitarna voda u spremniku zagrijava se sunčevom energijom a kada ista nije dostatna zagrijava se drugim izvorima topline npr. toplinska pumpa, kotao centralnog grijanja ( plinski, električni, na lož ulje ) i dr.

OPIS PROIZVODA: Spremnik DUO ima dva izmjenjivača topline ( grijalice ) i mjesto za ugradnju ele. grijača. Spremnici do 400 lit. imaju serijski ugrađen ele. grijač s termostatom od 2 kW. Spremnik je samostojeće izvedbe, izrađen od ugljičnog čelika kvalitete S235JRG2. Zaštićen je dvokomponentnom bojom za sanitarnu vodu do 90 ˚C. Isporučuje se izoliran i s ugrađenom zaštitnom Mg anodom.

OPIS RADA: Spremnik je sastavni dio instalacije / sustava za pripremu sanitarne tople vode u objektima gdje je ista svakodnevno potrebna. Sunčevom energijom preko solarnog fluida energija se prenosi na donji izmjenjivač spremnika gdje indirektno zagrijavanja sanitarnu vodu u spremniku. Kada sunčeve energije nema dovoljno sanitarna vodau u spremniku se dogrijava kotlom centralnog grijanja ili bilo kojim drugim izvorom topline preko gornjeg izmjenjivača ili ele.grijačem.

PREDNOSTI: Izmjenjivači ( grijalice ) spremnika su dupli plaštevi čija je prednost brža izmjena topline na većoj površini spremnika. Izolacija spremnika lako se skida ( prolaz kroz uže prolaze npr. kroz vrata, brza i jednostavna interveniciju na spremniku prilikom servisa, održavanja i sl.).

Spremnici se mogu izraditi prema dimenzijama kupca.

Brza i jednostavna montaža, dugi vijek trajanja i učinkovitost odlike su spremnika DUO.

Održavanje: svake 2 do 3 godine kontrolirati istrošenost Mg anode u spremniku i prema potrebi zamjena iste novom.

JAMSTVO:  Jamstvo na spremnike tipa DUO iznosi 3,5 godine ( 42 mjeseca ).

NAPOMENA: u serijskoj izvedbi od 220 do 2100 litara. Mogućnost izrade DUO spremnika do 12 500 lit.

Fotografije i nacrti

 

   

 

povratak na vrh stranice

 
 

Solarni spremnici topline CENTRO, CENTRO ZIRO, CENTRO NOVA I

CENTRO NOVA SAN
-topla sanitarna voda sa akumulacijom i zagrijavanjem vode za             grijanje prostora

Spremnik CENTRO je 1999.g. nagrađen Zlatnom medaljom na sajmu Interklima.

 

 

NAMJENA PROIZVODA:

Spremnici topline tip CENTRO, CENTRO ZIRO, CENTRO NOVA I CENTRO NOVA SAN koristi se za zagrijavanje potrošne tople vode i pomoć u grijanju prostora i / ili grijanje bazenske vode sunčevom energijom. Koristi se u prostorima i objektima gdje je ljeti veća potreba za sanitarnom toplom vodom a zimi je ista smanjena te se "višak" energije transportira u sistem centralnog grijanja. Kada sunčeva energija nije dostatna voda u spremniku zagrijava se drugim izvorima topline npr. toplinska pumpa, kotao centralnog grijanja ( plin, električna energija,lož ulje ) i dr.

Spremnik topline CENTRO je spremnik sa jednim izmjenjivačem topline za grijanje i akumuliranje vode za radijstorsko, podno i dr. grijanje sa uronjenim spremnikom sanitarne vode.

Spremnik je najbolje koristi u sustavima za zagrijavanje vode sa dva ili više izvora topline od kojih jedan koristi fluid kao prijenosnik topline npr. solarni sistemi.

Voda za grijanje prostora u spremniku se zagrijava npr. solarnim kolektorima i kotlom za grijanje ( plin, peleti, piroliza, kruto gorivo, ele. energija, toplotna pumpa i dr. ) a sanitarna voda indirektno preko zagrijane vode za grijanje prostora.

Spremnik je 1999.g. nagrađen Zlatnom medaljom na sajmu Interklima.

Shematski primjer jednog od sistema sa Solarnim spremnikom topline CENTRO

 

AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20.prosinca2014.
CENTRO 550 lit.
CENTRO 750 lit.
CENTRO 1000 lit.
7.890,00 kn
8.990,00 kn
10.190,00 kn

 

Spremnik topline CENTRO ZIRO je spremnik bez izmjenjivača topline a služi za akumuliranje vode za radijstorsko, podno i dr.grijanje sa uronjenim spremnikom sanitarne vode.

Spremnik je najbolje koristi u sustavima za akumuliranje / grijanje vode za grijavanje sa dva ili više izvora topline.

Nije namjenjen za grijanje vode solarnim kolektorima.

Voda za grijanje prostora u spremniku zagrijava se kotlom za grijanje ( plin, peleti, piroliza, kruto gorivo, ele. energija, toplotna pumpa i dr. ) a tako akumulirana indirektno zagrijava sanitarnu vodu u uronjenom spremniku. U spremnik se mogu po narudžbi ugraditi i ele. grijači te isti služi i kao elektro kotao. 

 

AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20.prosinca 2014.
CENTRO ZIRO 750 lit.
CENTRO ZIRO 1000 lit.
CENTRO ZIRO 1600 lit.
7.990,00 kn
8.990,00
11.990,00 kn

 

 

JAMSTVO:  Jamstvo na spremnike tipa CENTRO, CENTRO ZIRO, CENTRO NOVA i CENTRO NOVA SAN

je 3,5 godine ( 42 mjeseca ).

NAPOMENA: spremnici su u serijskoj izvedbi od volumena 550 litara do 4000 litara.

Mogućnost izrade spremnika do 12 500 litara. i dimenzija prema zahtjevu kupca.

povratak na vrh stranice

 
 

Solarni spremnik topline MONO

-topla sanitarna voda

-jedan izmjenjivač

 

 

NAMJENA PROIZVODA:

Zagrijavenje potrošne tople vode sunčevom energijom ili drugim izvorom topline. Koristi se u domaćinstvima, turizmu, vikendicama, poslovnim objektima, kampovima, školama, vrtićima gdje god je dnevna potreba za toplom sanitarnom vodom.  Sanitarna voda u spremniku zagrijava se sunčevom energijom ili nekim drugim izvorom topline npr. toplinska pumpa, kotao centralnog grijanja ( plinski, električni, na lož

ulje ) i dr.

OPIS PROIZVODA: Spremnik MONO ima jedan izmjenjivač

( grijalicu ) i prema zahtjevu kupca mjesto za ugradnju

ele. grijača. Spremnik je samostojeće izvedbe, izrađen od ugljičnog čelika kvalitete S235JRG2. Zaštićen je dvokomponentnom bojom za sanitarnu vodu do 90 ˚C. Isporučuje se izoliran i s ugrađenom zaštitnom Mg anodom.

Održavanje: svake 2 do 3 godine kontrolirati istrošenost Mg anode u spremniku i prema potrebi zamjena iste za novu.

Najčešće služi kao sekundarni spremnik u solarnoj instalaciji.

OPIS RADA: Spremnik je sastavni dio instalacije / sustava za pripremu sanitarne tople vode u objektima gdje je ista svakodnevno potrebna. Sunčevom energijom preko solarnog fluida energija se prenosi na izmjenjivač spremnika koji se proteže cijelom površinom gdje indirektno zagrijavanja sanitarnu vodu u spremniku.

Često se koristi kao sekundarni spremnik u većim sistemima gdje je potrebna velika akumulacija tople sanitarne vode ili kao

primarni spremnik s jednim konstantnim izvorom zagrijavanje sanitarne vode.

PREDNOSTI: Izmjenjivač ( grijalica ) spremnika je dupli plašt što omogućava bržu izmjenu topline na većoj površini spremnika. Izolacija spremnika lako se skida te omogućava prolaz kroz uže prolaze npr. kroz vrata kao i brzu i jednostavnu interveniciju na spremniku prilikom servisa, održavanja i sl. Spremnici se mogu izraditi prema dimenzijama kupca.

Odlikuje se brzom i jednostavnom montažom te dugim vijekom trajanja.

Održavanje: svake 2 do 3 godine kontrolirati istrošenost Mg anode u spremniku i prema potrebi zamjena iste za novu.

JAMSTVO: Jamstvo na spremnike tipa MONO iznosi 3,5 godine ( 42 mjeseca ).

NAPOMENA: u serijskoj izvedbi su spremnici od 220 lit. do 2100 lit. svi veći volumeni do 12 500 lit. izrađuju se prema narudžbi.

Fotografije i nacrti

 

   

 

povratak na vrh stranice

 
 

Spremnik topline PUFER               

-akumulacija topline ili rashlada

 

 

NAMJENA PROIZVODA:

Spremnik topline PUFER koristi se za akumulaciju toplinskog ili rashladnog učina gdje je akumulacija najisplativije i najjednostavnije rješenje.
Najčešće se koristi kod akumulacije toplinskog učina sa kotlovima na kruta goriva, peleta te kod akumulacije rashladnog učina sa rashladnicima vode.

OPIS PROIZVODA: Spremnik nema izmjenjivač ( grijalicu ). Samostojeće je izvedbe, izrađen od ugljičnog čelika kvalitete S235JRG2. Zaštićen je temeljnom bojom izvana. Mogućnost zaštite dvokomponentnom bojom za sanitarnu vodu. Isporučuje se sa ili bez toplinske izolacije.

PREDNOSTI: Spremnik se može izraditi preme potrebama naručitelja. Bira se debljina izolacije ( 70 mm za toplinski ili 32 Kaiflex za rashladni ) i opremljenost spremnika sa priključcima.

JAMSTVO: Jamstvo na spremnike tipa PUFER iznosi 3,5 godine ( 42 mjeseca ).

NAPOMENA: u serijskoj proizvodnji su PUFER spremnici kapaciteta od 220 do 2100 lit.

Veći volumeni do 12 500 lit. izrađuju se po narudžbi.

AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20.prosinca 2014. cijena sadrži PDV
PUFER 150 lit.
PUFER 320 lit.
PUFER 750 lit.
PUFER 1000 lit.
PUFER 1500 lit.
PUFER 2100 lit.
2.700,00 kn
3.150,00 kn
4.150,00 kn
5.150,00 kn
7.300,00 kn
10.150,00 kn

 

povratak na vrh stranice

 
 

Proizvodi po narudžbi

 
 

Opis proizvoda

Ukoliko Vam dimenzije naših standardnih spremnika ne odgovaraju u mogućnosti smo proizvesti spremnike prema Vašim potrebama.

Spremnike od 2100 lit. do 12 500 lit. proizvodimo po narudžbi.

povratak na vrh stranice

 
 

Diferencijalna automatika SA-S

 

Opis proizvoda

Diferencijalna automatika SA-S namjenjena je za upravljanje jednim krugom dogrijavanja ( solar, kotao i sl. ). Izvedba u kućištu sa šuko utikačem i utičnicom omogućava izuzetno jednostavnu ugradnju. Dvije signnalne lampice omogućuju provjeru stanja izlaza za pumpu i očitanje temperatura oba senzora.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum.

Komplet uključuje dva digitalna senzora sa preciznošću 0,5 ºC, shemu spajanja i upute za instalaciju.

Karakteristike

2 digitalna senzora

1 izlaz za upravljanje pumpom ( šuko utikač )

fiksna diferencija od 6 ºC

signalna lampica stanja izlaza pumpe

signalna lampica za očitanje temperature

Komplet sadrži

2 digitalna senzora sa preciznošću 0,5 ºC, shemu spajanja i upute za instalaciju

povratak na vrh stranice

 
 

Diferencijalna automatika SCG16

 
Diferenčni regulator SGC14 s tipali 3x TF/Pt

Opis proizvoda

Diferencijalni regulator SGC16 je moderan i močan regulator dizajniran da pojednostavi solarne sustave.

Učinkovitost i univerzalnost SGC16 postiže se ugrađenim RPM kontrole solarne cirkulacijske pumpe i ima            izbor od 5 različitih mogućnosti odabira hidrauličkih shema. Grafički prikaz izmjerene temperature i dobitka   energije nude koristan uvid u dobit solarnog sistema. Veliki osvjetljeni grafički zaslon omogućuje prikaz rada  sustava i druge podatke.

Karakteristike

* jednostavno rukovanje postavkama odabirom hidrauličke sheme

* veliki grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem,

* hidrauličke sheme, izmjerena temperatura i stanja izlaza na zaslonu,

* višejezična potpora,

* RPM regulacija djelovanja protočne pumpe,

* periodički pogon pumpi i preklopnih ventila u neaktivnom razdoblju,

* zaštita kolektora i grijača plamenika s.v. kod pregrijavanja i smrzavanja,

* funkcije za trenutno zagrijavanje sanitarne vode i praznički program,

* mogućnost vremenskog programiranja,

* funkcija za zaštitu od legionele,

* mogućnost podešavanja svih parametara rada,

* mogućnost podešavanja željene funkcije za jednostavan relejni izlaz,

* jednostna montaža i priključak,

* mogućnost montaže na zid ili DIN ljestve.

Komplet sadrži

Diferencijalni regulator SGC16

Osjetnici temperature TF/Pt x 3 kom

povratak na vrh stranice

 
 

Diferencijalna automatika SA-1

 

Opis proizvoda

Diferencijalna automatika SA-1 namjenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. LCD display prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Difrencijalna automatika SA-1 ima ugrađen radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum.

Karakteristike

* 4 ulaza za digitalne senzore ( 2 za krug solara, 2 za krug kotla )

* 1 izlaz za upravljanje pumpom solara,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla,

* 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem,

* 1 zlaz za upravljanje pumpom grijanja ( radijatora i sl. ),

* ugrađena zaštita od pregrijavanja spremnika,

* ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kotla,

* ugrađena blokada ele. grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla,

* mogućnost odabira vrste senzora ( neovisno za svaki senzor ),

* automatska provjera priključenih senzora,

* mogućnost rada bez priključenih snzora,

* mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice,

* mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe,

* mogućnost ručnog uključivanja ele. grijača,

* mogućnost resetiranja uređaja ( soft reset ),

* mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke ( hard reset ).

Komplet sadrži

4 digitalna senzora sa preciznošću 0,5 ºC, shemu spajanja i upute za instalaciju

povratak na vrh stranice

 
 

Diferencijalna automatika SGC-26

 
Diferenčni regulator SGC26 s tipali 4x TF/Pt

Opis proizvoda

Diferencijalni regulator SGC26 je moderan i močan regulator dizajniran za zahtjevne hidrauličke sustave.

Učinkovitost i univerzalnost SGC26 postiže se ugrađenim RPM kontrole solarnih cirkulacijskih pumpi i izbor            od 22 različitih mogućnosti odabira hidrauličkih shema. Za hidrulične sheme s dva spremnika topline na raspolaganu su različite strategije za optimalno iskorištavanje solarne energije. Funkcija slobodnog relejnog izlaza može se programirati. 14 jezičnih potpora, mogućnost simulacije temperaturnih senzora, Grafički prikaz izmjerene temperature i dobiti energije nude koristan uvid u dobit i pregled nad radom solarnog sistema. Veliki osvjetljeni grafički zaslon omogućuje prikaz rada  sustava i druge podatke.

Karakteristike

* jednostavno rukovanje postavkama odabirom hidrauličke sheme

* veliki grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem,

* hidrauličke sheme, izmjerena temperatura i stanja izlaza na zaslonu,

* višejezična potpora,

* RPM regulacija djelovanja protočne pumpe,

* periodički pogon pumpi i preklopnih ventila u neaktivnom razdoblju,

* zaštita kolektora i grijača plamenika s.v. kod pregrijavanja i smrzavanja,

* funkcije za trenutno zagrijavanje sanitarne vode i praznički program,

* mogućnost vremenskog programiranja,

* slobodno programiranje funkcija na slobodnom relejnom izlazu,

* mjerenje doprinosa u kWh,

* funkcija za zaštitu od legionele,

* mogućnost podešavanja svih parametara rada,

* mogućnost podešavanja željene funkcije za jednostavan relejni izlaz,

* jednostna montaža i priključak,

* mogućnost montaže na zid ili DIN ljestve.

Komplet sadrži

Diferencijalni regulator SGC26

Osjetnici temperature TF/Pt x 4 kom

povratak na vrh stranice

 
 

Diferencijalna automatika SA-2

 

Opis proizvoda

Diferencijalna automatika SA-2 namjenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavenjem putem elektro grijača. Diferencijalna automatika   SA-2 ima mogućnost upravljanja sa dva kotla i dva spremnika tople vode. LCD display prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na oreglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi i elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-2 ima ugrađen radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja. Ova serija automatika ima mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta. Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum.

Karakteristike

* 6 ulaza za digitalne senzore ( 2 za krug solara, 2 za krug kotla, 1 za sekundarni spremnik, 1 za regulaciju polaza       grijanja),

* 1 izlaz za upravljanje pumpom solara primarne zone,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom / prekretnim ventilom solara sekundarne zone ili prekretnim ventilom sekundarnog spremnika,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla,

* 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem,

* 1 izlaz za upravljanje prekretnim ventilom regulacije polaza grijanja,

* 1 zlaz za upravljanje pumpom grijanja ( radijatora i sl. ),

* ugrađena zaštita od pregrijavanja spremnika,

* ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kotla,

* ugrađena blokada ele. grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla,

* mogućnost odabira vrste senzora ( neovisno za svaki senzor ),

* automatska provjera priključenih senzora,

* mogućnost rada bez priključenih snzora,

* mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice,

* mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe,

* mogućnost ručnog uključivanja ele. grijača,

* mogućnost resetiranja uređaja ( soft reset ),

* mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke ( hard reset ),

* mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta ( moguće spajanje na USB port uz konverter ).

Komplet sadrži

4 digitalna senzora sa preciznošću 0,5 ºC, shemu spajanja i upute za instalaciju.

povratak na vrh stranice

 
     
     
 

Diferencijalna automatika SGC-36

 
Diferenčni regulator SGC36 s tipali 4x TF/Pt

Opis proizvoda

Diferencijalni regulator SGC26 je moderan i močan regulator dizajniran za najzahtjevnijei kombinirane sustave grijanja i solarne toplinske sustave. Na izbor je 50 različitih predprogramiranih hidrauličkih shema.

Među njima su hidrauličke sheme za do 3 spremnika topline i sa do dva polja kolektora također hidraulične sheme za podporu grijanja toplotnom pumpom, ele. grijačem, kotlom na tekuće ili kruto gorivo. Rad slobodnih relejnih izlaza može se programirati. 14 jezičnih potpora, mogućnost simulacije temperaturnih senzora, Grafički prikaz izmjerene temperature i dobiti energije nude koristan uvid u dobit i pregled nad radom solarnog sistema. Veliki osvjetljeni grafički zaslon omogućuje prikaz rada  sustava i druge podatke.

Karakteristike

* jednostavno rukovanje postavkama odabirom hidrauličke sheme

* veliki grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem,

* hidrauličke sheme, izmjerena temperatura i stanja izlaza na zaslonu,

* višejezična potpora,

* RPM regulacija djelovanja protočne pumpe,

* periodički pogon pumpi i preklopnih ventila u neaktivnom razdoblju,

* zaštita kolektora i grijača plamenika s.v. kod pregrijavanja i smrzavanja,

* funkcije za trenutno zagrijavanje sanitarne vode i praznički program,

* mogućnost vremenskog programiranja,

* slobodno programiranje funkcija na slobodnom relejnom izlazu,

* mjerenje doprinosa u kWh,

* funkcija za zaštitu od legionele,

* mogućnost dodatnog podešavanja broja korisnika i usluga parametara,

* periodično pokretanje pumpi i prekretnih ventila uneaktivnom razdoblju,

* mogućnost podešavanja željene funkcije za jednostavan relejni izlaz,

* jednostna montaža i priključak,

* mogućnost montaže na zid ili DIN ljestve.

Komplet sadrži

Diferencijalni regulator SGC26

Osjetnici temperature TF/Pt x 4 kom

povratak na vrh stranice

 
 

Diferencijalna automatika SA-3

 

Opis proizvoda

Diferencijalna automatika SA-3 namjenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanje putem elektro grijača. Diferencijalna automatika SA-3 ima mogućnost upravljanja sa dva solarna polja ( istok/zapad), dva kotla i dva spremnika tople vode.

LCD display prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-3 ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja. Ova serija automatika ima mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta. Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum.

Karakteristike

* 8 ulaza za digitalne senzore ( 2 + 1 + 1 za solar, 2 + 1 za kotao, 1 za vanjsku temperaturu ),

* mogućnost spajanja do 3 mjerača protoka sa analognim PT1000 senzorima,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom solara,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom drugog solarnog polja ili servo/magnetnim ventilom,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla,

* 1 izlaz za upravljanje pumpom drugog kotla ili servo/magnetnim ventilom,

* 1 izlaz za upravljanjem automatikom sekundarnog kotla,

* 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem,

* 1 zlaz za upravljanje pumpom grijanja prostora ( radijatora i sl. ),

* ugrađena zaštita od pregrijavanja spremnika,

* ugrađena zaštita od pregrijavanja kolektora,,

* ugrađena blokada ele. grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla,

* mogućnost odabira vrste senzora ( neovisno za svaki senzor ),

* automatska provjera priključenih senzora,

* mogućnost rada bez priključenih snzora,

* mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe,

* mogućnost ručnog uključivanja ele. grijača,

* mogućnost resetiranja uređaja ( soft reset ),

* mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke ( hard reset ),

* mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta ( moguće spajanje na USB port uz konverter ).

Komplet sadrži

4 digitalna senzora sa preciznošću 0,5 ºC, shemu spajanja i upute za instalaciju.

povratak na vrh stranice

 

 

Sobni termostat ST2R

 

 

Sobni termostat ST2R

Opis proizvoda

Sobni termostst SR2R je moćan, moderno oblikovan digitalni sobni termostat. Koristi se za reguliranje sobne temperature u etažnim stanovima, manjim stambenim kućama, poslovnim prostorima ili za zonsku regulaciju temperature u većim objektima. Glavne prednosti su jednostavna ugradnja u uporaba

Karakteristike

* više načina djelovanja:

- grijanje i ( ili ) sanitarna voda - i zaštita protiv smrzavanja,

- hlađenje i zaštita od pregrijavanja,

* grijanje prostora ( regulacija kotla, pumpi, mješajućeg ventila, plinskog bojlera ) ili

* električno podno grijanje s ograničenjem najviše dozvoljene temperature poda ili

* grijanje tople sanitarne vode,

* tjedni višekanalni sat za dnevnu, noćnu i pogodnu temperaturu,

* 4 fiksna i 2 individulana već podešena vremenska programa za grijanje i sanitarnu vodu,,

* 36 programskih mjesta za vremensko programiranje grijanja prostorija,

* logika za optimiranje vremena uključivanja grijanja ( fuzzy logic ),

* mogućnost priključivanja dodatnog temperaturnog osjetnika,

* mogućnost zaključavanja tipkovnice i gumba za podešavanje temperature,

* podešavanje željene sobne temperature gumbom u području od 10 do 30 ºC

* prikaz stvarne i željene sobne temperature,

* Party i Eco funkcija s podešavanjem vremenskog trajanja,

* funkcija godišnjeg odmora,

* mogućnost daljinskog uključivanja pomoću telefona,

* baterijsko napajanje 2 x 1,5 V LR03

 

 
Motorni pogon PROMIX AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V~, ESBE VRG)

Motorni pogon PROMIX AVC05 ( 5 Nm, 3-putni, 2 min, 230 V ~,  )

Opis proizvoda

Motorni pogon ima namjenu reguliranja rotacijskih mješajućih ventila i reguliranje kuglastih ventila. Odlikuju se brzom i jednostavnom montažom kao i iznimno tihim radom. Gumb na motornom pogonu prikazuje točan položaj mješajućeg ventila i istovremeno omogućuje ručno upravljanje. Motorni pogon PROMIX AVC prikazuje smjer vrtenja LED lampicama te je jedini s ovom vrstom rješenja na tržištu. Jednostavna i brza montaža bez održavanja.

Karakteristike

* moment vrtnje 5 Nm, 

* kut vrtnje 90 º,

* standardna brzina vrtnje motora 2 min / 90 º 

* upravljanje u 3 točke

* mogućnost priključka na rotacijske mješajuće ventile,

* prikaz položaja ventila,

* prikaz smera vrtnej s LED lampicama,

* sklpka za trajni ručni rad,

* u slučaju blokade mješajućeg ventila motorni pogon se ne oštećuje,

* moguća ručna izvedba mješajućeg ventila u položaju po želji,

* tih i pouzdan rad,

* jednstavna i brža montaža,

* nije potrebno održavanje.

 
PROMIX AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V~) + MV 3P, G 1 NN, kv 8

Motorni pogon + mješajući ventil 3P

Opis proizvoda

Komplet motorni pogon PROMIX AVCO5 sa troputnim mješajućim ventilom.

Karakteristike

* moment vrtnje 5 Nm, 

* kut vrtnje 90 stupnjeva,

* standardna brzina vrtnje motora 2 min / 90 º 

* upravljanje u 3 točke

* mogućnost priključka na rotacijske mješajuće ventile,

* prikaz položaja ventila,

* prikaz smera vrtnej s LED lampicama,

* sklpka za trajni ručni rad,

* u slučaju blokade mješajućeg ventila motorni pogon se ne oštećuje,

* moguća ručna izvedba mješajućeg ventila u položaju po želji,

* tih i pouzdan rad,

* jednstavna i brža montaža,

* nije potrebno održavanje.

* troputni mješajući ventili dimenzija 3/4" KV 6, 1" KV 8, 5/4" KV 12.

 
PROMIX AMC15S (15 Nm, 2 min, 230 V~) +  krogelni ventil R/Rp 1

Motorni pogon PROMIX AMC15S + kugl. ventil R/Rp1

Opis proizvoda

Komplet motorni pogon sa kugl. ventilom namjenjen je za:

- uključivanje / isključivanje grijanja,

- uključivanje / isključivanje tople vode,

- za zatvaranje instalacijskih grana ( spriječavanje gravitacijskog kruženja, neželjeno hlađenje ),

- punjenje sustava ( bazeni ),

- za sisteme za zaljevanje.

Karakteristike

* moment vrtnje 15 Nm, 

* prebacivanje za isključenje crpke,

* kuglasti ventil R/Rp 1

* napajanje 230 V~,
* kut vrtnje 90 º 

* 3putno djepovanje,

 * prikaz smera vrtnej s LED lampicama,

* tih i pouzdan rad,

* jednstavna i brža montaža,

* nije potrebno održavanje.

 
 

Solarni set s ekspanzijskom posudom

 

Opis proizvoda

Solarni set je brzomontažni set koji na jednoj ploči sadrži sve potrebne elemente solarnog kruga. Sastavni dijelovi ovoga seta su uređaji renomiranih proizvođača a set služi kako bi se brzo i bez izostavljanja pojedinih važnih elemenata montirao solarni sistem. Set je namijenjen za solarni sistem s jednim solarnim spremnikom topline.

povratak na vrh stranice

 
 

Solarni set

 
SELTRON set mešalni, M3 MIX3, Rp-NN (1) 25,4 mm, prestrujni ventil, črpalka

Opis proizvoda

Solarni set sadrži sve potrebne komponente za optimalan rad solarnog kruga. Solarni set S 2 solar sadrži: WILO pumpu 25/6 2, ventil s termometrom za povrat, sigurnosni ventil, manometar, ventil za punjenje i pražnjenje, spoj za ekspanzionu posudu.

povratak na vrh stranice

 
     
   
 

Set za ulaz hladne vode u spremnik

 

Opis proizvoda

Set za ulaz hladne vode u solarni spremnik je brzomontažni set koji na jednoj ploči sadrži sve potrebne elemente za krug ulaza hledne vode u spremnik.

Potrebno ga je ugraditi kod novih i starih instalacija gdje ne postoji reducir ventil i omekšivać vode.

Ovaj set se svakako preporučuje ugraditi na ulaz hladne vode u spremnik jer sadrži omekšivać vode s filterom. Omekšanom i kvalitetnijom vodom produžujemo vijek trajanja spremnika.

Ukoliko želiko želite utvrditi tvrdoću vode s desne strane pročitajte savjet kako to jednostavno učiniti.

povratak na vrh stranice

 
 

Set izlaza tople vode

 

Opis proizvoda

Brzomontažni set koji omogućava reguliranje temperature tople vode na izlazu iz spremnika. Reguliranjem temperature vode postiže se racionalno i optimalno korištenje tople vode kao i sprečavanje da zbog visokih temperatura dođe do opeklina kože prilikom puštanja vode na slavine. Komponente ugrađene u set ( ESBE termostatski mješajući ventil od 35 ˚C do 60 ˚C, nepovratni ventil i dr.), su proizvodi renomiranih proizvođača.

povratak na vrh stranice

 
 

Solarni fluid

 

Opis proizvoda

Solarni fluid je neotrovna, neagresivna tekućina u koncentratu do -40 °C. Služi za prijenos topline od solarnih kolektora do solarnog spremnika topline.
Solarni fluid omogućava korištenje sunčeve energije cijele godine i kada su temperature ispod 0 °C. Ne nagriza metalne, gumene, plastične brtve i dr. Pakiranje u kanistrima od 5 l, 25 l i veće prema upitu.

 

EKO-FRIZ

VODA

TEMP.SMRZAVANJA

1

1

-25ºC

1

1,5

-18ºC

1

2

-14ºC

 

povratak na vrh stranice

 
 

Mg anoda

 

Opis proizvoda

Magnezijeva anoda ugrađena je u svim Solarnim spremnicima tipa DUO, MONO, CENTRO i u drugim tipovima gdje je to potrebno. 

Kontrola i zamjena ovisno o istrošenosti potrebna je svakih 2 do 3 godine prilikom redovitog održavanja spremnika.

Kada Mg anode nema u spremniku dolazi do elektrokorozije i mogućnosti vrlo brzog napada na stjenke spremnika a za posljedicu ima curenje ( propuštanje ) spremnika.

 Mg anoda je u štapnom obliku, dužine 500 mm s navojem i maticom M8. Istu je obvezno uzemljiti sa spremnikom a istrošenost se osim ručno također može kontrolirati putem nekih automatika i za to predviđenih uređaja.

povratak na vrh stranice

 
 

Razdjelnik centralnog grijanja

 

Opis proizvoda

U ponudi iz naše proizvodnje imamo razdjeljnike centralnog grijanja koje izrađujemo tipske (za 2 do 8 krugova) a ostale prema narudžbi i nacrtu (izolirane i neizolirane).

povratak na vrh stranice

 
 

Nosač ekspanzione posude

 

Opis proizvoda

Izrađujemo nosače expanzionih posuda.

povratak na vrh stranice

 
 

Omekšivači vode s filterom

 

Opis proizvoda

U ponudi su omekšivači vode s filtrom namjenjeni za domaćinstva i manje objekte. Za veće količine pripreme vode u mogućnosti smo ponuditi i industrijske / bazenske i druge omekšivače vode i filtre.
Omekšivačima vode zaštićuju se cijevi, slavine, bojleri i ostali kućni uređaji koji koriste toplu vodu (perilice suđa i rublja i dr.) od nakupljana kamenca na stijenke.

povratak na vrh stranice

 
 

Ručni mjerač solarnog fluida

 

Opis proizvoda

Ručni mjerač solarnog fluida služi za mjerenje koncentrata solarnog fluida na otpornost pri temperaturama ispod minusa kako bi se sistem zaštitio od smrzavanja.
Sastavni je dio opreme majstora solarnih sistema.

povratak na vrh stranice

 
 

Pumpa na kolicima za punjenje fluida

 

Opis proizvoda

Kompaktna jedinica opremljena i spremna za puštanje u pogon i održavanje zatvorenih sustava kao što su solarne ploče, podne i zidne grijalice.

povratak na vrh stranice

 
 

Solarni paketi MEDITERAN i KONTINENTAL

AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20. prosinca 2014.!

- sanitarna topla voda: mogućnost zagrijavanja sa do tri izvora topline: solar, ele. grijač, kotao centralnog grijanja

 

 OPIS PROIZVODA

U PAKETU

MEDITERAN

200

KONTINENTAL

200

MEDITERAN

300

KONTINENTAL

300

Solarni spremnik 200 lit.
x 1 MONO
x 1 DUO
Solarni spremnik 300 lit.
x 1 MONO
x 1 G-302
Solarni kolektor 2,12 m2
x 1
x 2
Solarni kolektor 2,78 m2
x 1
x 2
Nosači za 1 kolektor - kosi krov
x 1
x 1
Nosači za 2 kolektora - kosi krov
x 1
x 1
Spojni pribor za 1 kolektor
x 1
x 1
Spojni pribor za 2 kolektora
x 1
x 1
Diferencijalna automatika SGC16
x 1
x 1
Diferencijalna automatika SGC26
x 1
x 1
Solarni set s pumpom i exp.posudom
x 1
x 1
x 1
x 1
Solarni fluid 5 l
x 2
x 3
x 3
x 3
AKCIJSKA CIJENA
9.999,00 kn
10.999,00 kn
12.499,00 kn
14.799,00 kn

DODATNI OPIS OPREME U PAKETIMA

Solarni spremnici:

- MONO: jedan izmjenjivač topline, mogućnost ugradnje ele.grijača,

- DUO: dva izmjenjivača topline, mogućnost ugradnje ele grijača

- G-302: dva spiralna izmjenjivača topline, pokazivač istrošenosti Mg anode, revizijsko okno, ele.grijač 2 kW s termostatom.

Nosači za kolektore: kosi krov - crijep

Spojni pribor za kolektore:

spojnice za međusobno spajanje kolektora, odzraka, element za osjetnik automatike, slavina za ispust.

Diferencijalna automatika:

- SGC16: vođenje solara

- SGC26: vođenje solara i dogrijavanja od kotla.

Solarni fluid:

100% koncentrat

povratak na vrh stranice

 
 
 

Solarni paket DUOSOL 550/4

         = 20.000,00 kn ( cijena s PDVom ) AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20. prosinca 2014.!

- potrošna topla voda: mogućnost zagrijavanja s tri izvora topline: solar, ele. energija, kotao centralnog grijanja

 

Opis proizvoda

Solarni paket DUOSOL 550/4 sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne / sanitarne / tople vode s tri izvora topline, sunčevom energijom, ele. grijačem ( opcija ) koji je moguće ugradit u spremnik i kotlom centralnog grijanja.

Cijena paketa sadrži:

Solarni spremnik topline DUO 550 lit. x 1 kom,

Solarni kolektori RA M 2,12 m2 x 4 kom,

Nosači i spojni pribor za kolektore na kosom krovu, crijep x 1 kpl,

Diferencijalna solarna automatika SGC14 za vođenje solara x 1 kom,

Solarni set s pumpom i ekspanzijskom posudom x 1 kpl,

Solarni fluid 10 lit. koncentrat x 1 kom.

povratak na vrh stranice

 

 

Solarni paket DUOSOL 550/5

         = 23.000,00 kn ( cijena s PDVom ) AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20. prosinca 2014.!

- potrošna topla voda: mogućnost zagrijavanja s tri izvora topline: solar, ele. energija, kotao centralnog grijanja

 

 

 

Opis proizvoda

Solarni paket DUOSOL 550/5 sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne / sanitarne / tople vode s tri izvora topline, sunčevom energijom, ele. grijačem ( opcija ) koji je moguće ugradit u spremnik i kotlom centralnog grijanja.

Cijena paketa sadrži:

Solarni spremnik topline DUO 550 lit. x 1 kom,

Solarni kolektori RA M 2,12 m2 x 5 kom,

Nosači i spojni pribor za kolektore na kosom krovu, crijep x 1 kpl,

Diferencijalna solarna automatika SGC14 za vođenje solara x 1 kom,

Solarni set s pumpom i ekspanzijskom posudom x 1 kpl,

Solarni fluid 10 lit. koncentrat x 1 kom.

povratak na vrh stranice

 

 

 

Solarni paket CENTROSOL 550/5

         = 28.000,00 kn ( cijena s PDVom ) AKCIJA SNIŽENE CIJENE do 20. prosinca 2014.!

- potrošna topla voda i pomoć u grijanju prostora solarnom energijom

 

 

 

 

Opis proizvoda

Solarni paket CENTROSOL 550/5 sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne / sanitarne / tople vode i pomoć u grijanju prostora sunčevom energijom i kotlom centralnog grijanja.

Cijena paketa sadrži:

Solarni spremnik topline CENTRO 550 lit. x 1 kom,

Solarni kolektori RA M 2,12 m2 x 5 kom,

Nosači i spojni pribor za kolektore na kosom krovu, crijep x 1 kpl,

Diferencijalna solarna automatika SGC36 za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja x 1 kom,

Solarni set s pumpom i ekspanzijskom posudom x 1 kpl,

Solarni fluid 25 lit. koncentrat x 1 kom.

povratak na vrh stranice

 
     
     
     

 

Horvatić solarni sustavi
©1992—2010 Horvatić d.o.o.
Samoborska 26, Bregana, Hrvatska
T +385 1 33 75 508, F +385 1 33 75 510
Kontaktirajte nas
Impressum