Industrija i turizam

Korištenje solarne energije za pripremu potrošne tople vode u industrijskim procesima, turističkim objektima kao što su hoteli, apartmani, kampovi, bazeni, u objektima raznih namjena s velikim potrebama za toplom vodom poput višestambenih objekata, starčkih i đačkih domova, škola, vrtića i drugih je ne samo financijski opravdana nego i brzo isplativa investicija. Solarna energija koristi se ne samo za zagrijavanje potrošne tople vode već i za pomoć u grijanju prostora. Energetska učinkovitost u malim i srednjim tvrtkama, industrijskim procesima kao i u turistički i drugim većim objektima ovise o preciznim izračunima i jasnim simulacijama upotrebe solarnih sustava i drugih izvora energije te automatizaciji energetskih procesa. Sustavi Solarnih sistema Horvatić dokazali su se u tim područjima te vam nude sigurnost, pouzdanost i zaštitu ulaganja. Neke od izvedenih projekata možete vidjeti u rubrici Reference (link na stranicu).

U suradnji s našim partnerima specijalizirani smo se za projektiranje, provedbu, evaluaciju i financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Projekti uključuju modernizaciju, rekonstrukciju i obnovu postojećih postrojenja i objekata, što obuhvaća ugradnju obnovljivih izvora energije. U provedbi projekata  nudimo integrirana rješenja za uštedu energije i zaštitu okoliša. Gospodarenje energijom za veće klijente uključuje nadzor i upravljanje energetskim sustavima, on-line monitoring potrošnje energije i ušteda kroz optimizaciju energetskih sustava.

Solarni sistemi Horvatić također nudi niz konzultantskih usluga od energetskih pregleda, energetskog certificiranja i izrade detaljnih investicijskih studija do optimizacije potrošnje energije, uvođenja sustavnog gospodarenja energijom, mjerenja i verifikacija ušteda te edukacije i konzaltinga u pripremi projekata financiranih od EU.

Pravilinim odabirom i instalacijom u smislu „ključ u ruke“ osiguravamo dugotrajan i učinkovit rad sustava te sigurnost i isplativost investicije. Kako bi sustav besprijekorno radio i godinama nakon puštanja u rad specijalzirali smo se voditi brigu o sustavu kroz program Servis i održavanje.

 

Servis i održavanje — dugoročna suradnja

Servis

Na zahtjev instalatera ili korisnika vodimo evidenciju i obavještavamo o  redovnom servisiranju i održavanju sustava.

Ukoliko se dogodio iznenadni kvar ili zastoj u sustavu/opremi putem jednostavnog formulara za servis možete ugovoriti servis a mi ćemo dati sve od sebe da uklonimo kvar i osposobimo sustav u najkraćem mogućem roku.

Održavanje

Redovitim održavanjem sustava i opreme produžuje se vijek trajanja i osigrava pouzdan rad uz niže troškove servisa. Da bi sustav bio na nivou iz dana u dan tokom desetljeća nudimo mogućnost sklapanja Ugovora o servisu i održavanju. 

Praćenje i nadzor energetskog sustava

Praćenje i nadzor energetskog sustava je provedba mjerenja energetske učinkovitosti. Korisnicima i upraviteljima energetskog sustava pruža povratne informacije o opretivnim postupcima, rezultatima projekata gospodarenja energijom te usmjerava na razinu planirane proizvodnje i potrošnje energije koja se očekuje u određenom razdoblju. Važno je također da ti podaci daju rana upzorenja o neočekivanom povečanju potrošnje uzrokvanom kvarom opreme, pogreške operatera, neželjenog korisničkog ponašanja, nedostatka učinkovitog održavanja i sl.  

Produženo jamstvo

Produženo jamstvo ostvaruje  se pod određenim uvjetima sklapanjem Ugovora o održavanju. Jamstvo proizvođača opreme može se produžiti i do 5.

 

Naše reference