Instalateri

Misija našeg poslovanja su dugotrajni i funkcionalni solarni sistemi koji doprinose uštedi konvencionalne energije i očuvanju okoliša na zadovoljstvo korisnika. Upravo zbog toga naši najvažniji partneri su instalateri preko kojih krajnjem kupcu / investitoru prodajemo naše proizvode i sisteme. Instalatersko iskustvo, stalno obrazovanje i usavršavanje te praćenje novih trendova osigurava krajnjem korisniku besprijekoran rad sistema s niskim troškovima održavanja.

Solarni sistemi Horvatić u suradnji s instalaterom odabiru najbolje rješenje prema zahtjevu korisnikai energetskim potrebama objekta. Pored detaljne dokumentacije i seminara našim instalaterima za pomoć kod montaže, servisa i održavanja na raspolaganju je iskusan i stručan tim za solarne sustave kao i specijalisti za toplinske pumpe.

Pod Planiranje projekta možete saznati što nudimo u ovoj specifičnoj fazi projekta. Što možete očekivati od naših stručnjaka možete saznati u Provedba projekta. Informacije o našoj dugoročnoj suradnji možete naći pod Servis i održavanje. U rubrici Prodaja i marketing svojim smo kupcima cijelo vrijeme na raspolaganju uz pregled i preuzimanje kataloga proizvoda i sistemskih rješenja.

 

Planiranje projekta — što nudimo?

Planiranje i projektiranje

Kolike su potrebe za toplom vodom u objektu? Koliko je energije potrebno za zagrijavanje bazenske vode? Koliko energije ćemo dobiti od solarnog sistema?

Bitno za raspored, planiranje i projektiranje je namjena primjene sustava solarne energije i toplinske pumpe te bilo kojeg drugog energenta. Osim toga čimbenici kao što su raspoloživost prostora, nagib i orjentacija krova igraju važnu ulogu.

Izračun dobiti od solarne energije u odnosu na kapacitet sustava utječe na odabit te niz drugih čimbenika koji će kasnije utjecati na rad i učinkovitost sustava ukoliko je isti od početka dobro isplaniran i projektiran. Izrađujemo projektne podloge, shematska rješenja sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode grijeni sa sunčevom energijom, toplinskom pumpom ili bilo kojim drugim energentom.  

Shema solarnog sustava

Dimenzioniranje i izračunavanje

Veličina kolektorskog polja, zapremina akumulacijskog spremnika, dimenzioniranje cijevovoda, određivanje snage i vrste pumpi, odabir automatskog vođenja sustava, snaga toplinske pumpe ili drugog energenta za grijanje, odabir dgovarajuće opreme te međusobno nadopunjavanje i kompatibilnost odlučujući su čimbenici za ispravan i dugovječan rad sistema.

Izračun učinkovitosti  

Učinkovitost sustava postiže se dobrim planiranjem i dimenzioniranjem te pravilnim odabirom kvalitetne opreme koja će zadovoljite energetske potrebe objekta usklađene s namjenom i specifičnostima. 

Za izračun energetske i financijske učinkovitosti koristimo razne licencirane i službene alate i metode. Između ostalih izdvajamo Polysun u svijetu priznat alat za izračun solarne energetske učinkovitosti sustava. Ovaj službeni alat za planiranje priznat je od tijela javne vlasti i agencija te osigurava nepristran izračun. 

 

Provedba projekta — što možete očekivati od naših stručnjaka?

Izrada gotovih sustava i kotlovnica

Montaža sustava iziskuje vrijeme i stručnost te dobru opremljenost materijalom i alatom na objektu koji u trenutku montaže može nedostajati ili se kod puštanja u rad pokazati neispravnim  a o udaljenosti do prve specijalizirane prodavaonice da ne govorimo. Isplanirani, projektirani i dimenzionirani sustav ( kotlovnicu) naši će tehničari predinstalirat u našim pogonima prema stvarnim dimenzijama prostorije i položaja u koji se oprema naknadno smješta te ispitati ispravnost svih važnih elemenata/opreme.  Sustav se zatim rastavlja na manje grupe koje će se nakon dopreme na objekt sastaviti u jednu cijelinu bez gubitka vremena.  Na ovaj način možete ugovoriti više poslova, racionalizirati troškove terena i biti sigurni da će sistem biti ispravno instaliran.

 

Puštanje u rad

Naši stručnjaci nude podršku prilikom puštanja sustava u rad. Pored nastavnog programa, obuke i upoznavanja korisnika s radom i upravljanjem sustavom, vizualne provjere preuzimamo brigu obavještavanja o redovitom servisu. Također izrađujemo dokumentaciju za tehnički pregled kao i kompletne upute za rad i održavanje sustava, predprogramiranje automatskog upravljanja.

Pomoć prilikom montaže

Naši tehničari na raspolaganju su za pomoć prilikom montaže te ih možete angažirati za nadzor i asistenciju kod montaže sustava.

Obuka i seminari

Instalateri, projektanti i arhitekti mogu imati značajne koristi od praktički orjentiranih treninga. Obuka i seminari  organiziraju se na zahtjev ili na naš poziv u opremljenim prostorima za održavanje obuke u našim ili objektima naših partnera.

 

Servis i održavanje — dugoročna suradnja

Servis

Na zahtjev instalatera ili korisnika vodimo evidenciju i obavještavamo o  redovnom servisiranju i održavanju sustava.
Ukoliko se dogodio iznenadni kvar ili zastoj u sustavu/opremi putem jednostavnog formulara za servis možete ugovoriti servis a mi ćemo dati sve od sebe da uklonimo kvar i osposobimo sustav u najkraćem mogućem roku.

Održavanje

Redovitim održavanjem sustava i opreme produžuje se vijek trajanja i osigrava pouzdan rad uz niže troškove servisa. Da bi sustav bio na nivou iz dana u dan tokom desetljeća nudimo mogućnost sklapanja Ugovora o servisu i održavanju (link na letak). 

Praćenje i nadzor energetskog sustava

Praćenje i nadzor energetskog sustava je provedba mjerenja energetske učinkovitosti. Korisnicima i upraviteljima energetskog sustava pruža povratne informacije o opretivnim postupcima, rezultatima projekata gospodarenja energijom te usmjerava na razinu planirane proizvodnje i potrošnje energije koja se očekuje u određenom razdoblju. Važno je također da ti podaci daju rana upzorenja o neočekivanom povečanju potrošnje uzrokvanom kvarom opreme, pogreške operatera, neželjenog korisničkog ponašanja, nedostatka učinkovitog održavanja i sl.

Produženo jamstvo

Produženo jamstvo ostvaruje  se pod određenim uvjetima sklapanjem Ugovora o održavanju (link na letak). Jamstvo proizvođača opreme može se produžiti i do 5 godina.

 

Prodaja i marketing — cijelo vrijeme na raspolaganju

Online narudžbe (DOLAZI USKORO)

U web dućanu naši kupci mogu vidjeti specijalne ponude, veleprodajne cijene prodajnog programa, kreirati narudžbu, vidjeti status narudžbe i pratiti rok isporuke. Na stranicama web dućana nalaze se svi komercijalni uvjeti i uvjeti poslovanja kao i program vjernosti.

Profesionalna zona (DOLAZI USKORO)

Registrirani korisnici stručnjaci pronaći će dodatne informacije o proizvodima i sistemima potrebne za izradu rješenja, izradu ponude ili projektiranje sustava. Upute za montažu, specifikacije za nadmetanje, certifikate, uvjerenja, jamstva i dr. Ukoliko ne možete pronaći željeni dokument obratite se našoj prodaji.  

Katalozi i prospekti

Solarni sistemi Horvatić nude opsežnu dokumentaciju iz područja primjene  termalne sunčeve energije i toplinskih pumpi. Mi redovito ažuriramo i objavljujemo nove informacije te vam ih stavljamo na raspolaganje.