Projektanti i arhitekti

Projektanti i arhitekti projektiraju, dizajniraju i planiraju izgradnju održivih zgrada. U takvim objektima tehnologija i efikasni sustavi igraju važnu ulogu. Sve to treba biti u skladu sa zahtjevima korisnika. Kao važan element građevinske tehnologije termalni solarni sustavi, toplinske pumpe i drugi obnovljivi izvori energije igraju važnu ulogu i pozitivan utjecaj na energetsku bilancu zgrade. Optimalno usklađene komponente visoke kvalitete, jednostavne za montažu i održavanje sastavni su dio energetskih sustava koje predlažu naši stručnjaci.  

Pod Planiranje projekta možete saznati što nudimo u ovoj specifičnoj fazi projekta.  U profesionalnoj zoni možete preuzeti dokumente potrebne za projektiranje i planiranje sustava. Informacije o našoj dugoročnoj suradnji možete pronaći u rubrici Servis i održavanje.  Linkovi na prijavnice i informacije o načinima financiranja i sufinanciranja možete pronaći u rubrici Subvencije

 

Planiranje projekta — što nudimo?

Planiranje i projektiranje

Kolike su potrebe za toplom vodom u objektu? Koliko je energije potrebno za zagrijavanje bazenske vode? Koliko energije ćemo dobiti od solarnog sistema?

Bitno za raspored, planiranje i projektiranje je namjena primjene sustava solarne energije i toplinske pumpe te bilo kojeg drugog energenta. Osim toga čimbenici kao što su raspoloživost prostora, nagib i orjentacija krova igraju važnu ulogu.

Izračun dobiti od solarne energije u odnosu na kapacitet sustava utječe na odabit te niz drugih čimbenika koji će kasnije utjecati na rad i učinkovitost sustava ukoliko je isti od početka dobro isplaniran i projektiran. Izrađujemo projektne podloge, shematska rješenja sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode grijeni sa sunčevom energijom, toplinskom pumpom ili bilo kojim drugim energentom.  

Dimenzioniranje i izračunavanje 

Veličina kolektorskog polja, zapremina akumulacijskog spremnika, dimenzioniranje cijevovoda, određivanje snage i vrste pumpi, odabir automatskog vođenja sustava, snaga toplinske pumpe ili drugog energenta za grijanje, odabir dgovarajuće opreme te međusobno nadopunjavanje i kompatibilnost odlučujući su čimbenici za ispravan i dugovječan rad sistema.

Izračun učinkovitosti

Učinkovitost sustava postiže se dobrim planiranjem i dimenzioniranjem te pravilnim odabirom kvalitetne opreme koja će zadovoljite energetske potrebe objekta usklađene s namjenom i specifičnostima. 

Za izračun energetske i financijske učinkovitisti koristimo razne licencirane i službene alate i metode. Između ostalih izdvajamo Polysun u svijetu priznat alat za izračun solarne energetske učinkovitosti sustava.  Ovaj službeni alat za planiranje priznat je od tijela javne vlasti i agencija te osigurava nepristran izračun.

Profesionalna zona (DOLAZI USKORO)

Registrirani korisnici stručnjaci pronaći će dodatne informacije o proizvodima i sistemima potrebne za izradu rješenja, izradu ponude ili projektiranje sustava. Upute za montažu, specifikacije za nadmetanje, certifikate, uvjerenja, jamstva i dr. Ukoliko ne možete pronaći željeni dokument obratite se našoj prodaji.  

 

Servis i održavanje — dugoročna suradnja

Servis

Na zahtjev instalatera ili korisnika vodimo evidenciju i obavještavamo o  redovnom servisiranju i održavanju sustava.

Ukoliko se dogodio iznenadni kvar ili zastoj u sustavu/opremi putem jednostavnog formulara za servis možete ugovoriti servis a mi ćemo dati sve od sebe da uklonimo kvar i osposobimo sustav u najkraćem mogućem roku.

Održavanje

Redovitim održavanjem sustava i opreme produžuje se vijek trajanja i osigrava pouzdan rad uz niže troškove servisa. Da bi sustav bio na nivou iz dana u dan tokom desetljeća nudimo mogućnost sklapanja Ugovora o servisu i održavanju. 

Praćenje i nadzor energetskog sustava

Praćenje i nadzor energetskog sustava je provedba mjerenja energetske učinkovitosti. Korisnicima i upraviteljima energetskog sustava pruža povratne informacije o opretivnim postupcima, rezultatima projekata gospodarenja energijom te usmjerava na razinu planirane proizvodnje i potrošnje energije koja se očekuje u određenom razdoblju.

Važno je također da ti podaci daju rana upozorenja o neočekivanom povečanju potrošnje uzrokvanom kvarom opreme, pogreške operatera, neželjenog korisničkog ponašanja, nedostatka učinkovitog održavanja i sl.

Produženo jamstvo

Produženo jamstvo ostvaruje  se pod određenim uvjetima sklapanjem Ugovora o održavanju. Jamstvo proizvođača opreme može se produžiti i do 5 godina.

 

Subvencije — potpore za obnovljive izvore energije

Uvođenje i provođenje energetske učinkovitosti upotrebom obnovljivih izvora energije u početnoj fazi mogu izgledati kao veća investicja u odnosu na upotrebu konvencinalnih energenata no dugoročno ta je investicija ekonomski i ekološki isplativija i prihvatljivija. Subvencije ili financiranja ESCO modelom mogu vam pomoći u realizaciji projekta.

Horvatić solarni sistemi razvija, provodi i u suradnji s partnerima financira projekte energetske učinkovitosti po ESCO modelu. Kratica ESCO, Energy Service Company u svijetu je prepoznatljivi naziv za tvrtke koje pružaju cjelovite energetske usluge. Usluge obuhvaćaju razvoj, izvedbu i financiranje projekata na način da se povrat investicije ostvaruje kroz uštede u troškovima za energente i održavanje.

ESCO projekti izvode se na već postojećim objektima koji se kroz ovaj model obnavljaju i moderniziraju ugradnjom suvremene učinkovite opreme pa tako klijent nakon izvedbe ostvaruje značejne uštedeu energiji i održavanju objekta.

U cilju poticanja energetske efikasnosti  županije, općine, gradovi ili institucije pružaju razne oblike sufinanciranja takvih projekata. U nastavku možete nači linkove na aktualne subvencije ili natječaje.